BESTUUR

Crescendo Turnsport Kalmthout is een vzw die is aangesloten bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen.

De GymFed heeft met meer dan 100 000 leden haar plaats verworven als tweede grootste sportfederatie in Vlaanderen.

Enkele lesgevers, ouders, sympathisanten stelden zich vrijwillig kandidaat om deel uit te maken van het bestuur van Crescendo Turnsport Kalmthout.

De raad van bestuur bestaat uit volgende leden:

Voorzitter en penningmeester Hendrickx Hans 0475 36 36 63  hans
Kledij Nathalie van Gansen
Ledenbeheer & wedstrijden Griet Raats 0471 12 70 64
Communicatie lesgevers &

Algemene organisatie

de Jong Cynthia 0497 45 66 67  Cynthia
Bestuurslid Van Gils Bieke 0494 79 17 81
Bestuurslid Effie van Parys
Bestuurslid Kim Moens
Website Sabine Van Oeffelen